Våra priser

Med reservation för felskrivningar och framtida prisändringar. Priser inklusive moms 25%.

Ansikte

 • 2D, per behandling
  4 500 SEK
 • 2D, paketpris, 4 behandlingar
  14 500 SEK
 • 4D, per behandling
  6 000 SEK
 • 4D, paketpris, 4 behandlingar
  19 500 SEK
 • SmoothEye (peri-okulärt, runt ögonen),
  per behandling
  1 500 SEK
 • SmoothEye Paketpris, 4 behandlingar
  5 000 SEK

Akne, rosacea, hudflikar och xantelasma

Pris kan först lämnas efter klinisk bedömning.


Snarklaser

 • NightLase/NoseLase, per behandling
  5 000 SEK
 • Paketpris, 3 behandlingar
  14 000 SEK

UTEBLIVET BESÖK SOM INTE AVBOKATS SENAST 24 TIMMAR FÖRE DET INPLANERADE BESÖKET DEBITERAS MED HALVA  PRISET AV DEN BEHANDLING SOM BOKATS.